సంక్రాంతి వేడుకల్లో ఉపరాష్ట్రపతి

22

ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు . చెన్నైలో కుటుంబసభ్యులతో కలిసి సంక్రాంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ వెంకయ్య సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సంక్రాంతి రైతులందరికీ శుభాలు చేకూర్చాలన్నారు. భోగి పండుగ అంటే మంచిని ఆహ్వానించి చెడును వదిలి పెట్టడమని తెలిపారు. సంక్రాంతి అంటే పెద్దలను స్మరించుకుని వారు చూపిన మార్గాన్ని అనుసరించడమని పేర్కొన్నారు. అలాగే కనుమ పండగ అంటే ప్రకృతిని ప్రేమించడం, పశుపక్ష్యాదులను పూజించడమని అన్నారు. ప్రకృతితో కలిసి జీవించడం దినచర్యలో భాగం చేసుకోవాలని ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు సూచించారు.