బాబు లోకేష్ తుగ్లక్ పాలన అంటే నీ బాబుది : బొత్స సత్యనారాయణ